ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ → โอมิอิโกอิโนะฮิโรบะ

ออกเดินทางเวลา
12:32 01/28, 2022
cancel
 1. 1
  13:22 - 16:52
  3h 30min JPY 4,570 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:22
  14:05
  คานายามะ (ไอจิ)
  金山(愛知県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:09
  14:12
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:19
  14:47
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:01
  15:25
  คิโนะโมโตะ
  木ノ本
  สถานี
  東口
  15:25
  16:52
 2. 2
  14:17 - 17:59
  3h 42min JPY 3,190 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:17
  14:49
  คานายามะ (ไอจิ)
  金山(愛知県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:54
  15:32
  โอกากิ
  大垣
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:37
  16:12
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:27
  16:36
  นากะฮามะ
  長浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:39
  16:54
  คิโนะโมโตะ
  木ノ本
  สถานี
  東口
  16:54
  16:56
  สถานีคิโนะโมโตะ
  木ノ本駅
  ป้ายรถบัส
  17:02
  17:18
  กะวาอิ[กะเนฮะระเซ็น]
  川合[金居原線]
  ป้ายรถบัส
  17:18
  17:59
 3. 3
  13:47 - 17:59
  4h 12min JPY 3,190 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:47
  14:19
  คานายามะ (ไอจิ)
  金山(愛知県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:24
  15:02
  โอกากิ
  大垣
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:09
  15:44
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:01
  16:25
  คิโนะโมโตะ
  木ノ本
  สถานี
  東口
  16:25
  16:27
  สถานีคิโนะโมโตะ
  木ノ本駅
  ป้ายรถบัส
  17:02
  17:18
  กะวาอิ[กะเนฮะระเซ็น]
  川合[金居原線]
  ป้ายรถบัส
  17:18
  17:59
 4. 4
  13:47 - 17:59
  4h 12min JPY 3,090 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:47
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  14:54
  เมเท็ตสึกิฟุ
  名鉄岐阜
  สถานี
  14:54
  15:04
  กิฟุ
  岐阜
  สถานี
  長良口
  timetable ตารางเวลา
  15:05
  15:17
  โอกากิ
  大垣
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:37
  16:12
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:27
  16:36
  นากะฮามะ
  長浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:39
  16:54
  คิโนะโมโตะ
  木ノ本
  สถานี
  東口
  16:54
  16:56
  สถานีคิโนะโมโตะ
  木ノ本駅
  ป้ายรถบัส
  17:02
  17:18
  กะวาอิ[กะเนฮะระเซ็น]
  川合[金居原線]
  ป้ายรถบัส
  17:18
  17:59
 5. 5
  12:32 - 14:28
  1h 56min JPY 55,220
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  12:32
  14:28
zoom bar parts