ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

ออกเดินทางเวลา
17:58 11/29, 2020
cancel
 1. 1
  18:10 - 21:24
  3h 14min JPY 27,250 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:10
  19:45
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:07
  20:15
  นากาสุคาวะบาตะ
  中洲川端
  สถานี
  3番口
  20:15
  20:22
  นาคาสุ
  中洲(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  20:36
  21:20
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  21:20
  21:24
 2. 2
  18:10 - 21:24
  3h 14min JPY 27,350 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:10
  19:45
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  19:50
  19:56
  สนามบินฟุกุโอกะอาคารผู้โดยสารในประเทศ มินามิ
  福岡空港国内線ターミナル南
  ป้ายรถบัส
  20:00
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  20:19
  โกฟุกุมาจิ (ฟุกุโอกะ)
  呉服町(福岡県)(バス)
  ป้ายรถบัส
  20:19
  20:26
  คุราโมโต (เซววะโดริ)
  蔵本〔昭和通〕
  ป้ายรถบัส
  20:38
  21:20
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  21:20
  21:24
 3. 3
  18:25 - 21:49
  3h 24min JPY 34,050 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:25
  20:00
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  20:05
  20:20
  สนามบินฟุกุโอกะอาคารผู้โดยสารในประเทศ คิตะ
  福岡空港国内線ターミナル北
  ป้ายรถบัส
  20:43
  21:06
  ซาสะกุริคิตะ
  篠栗北
  ป้ายรถบัส
  21:23
  21:45
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  21:45
  21:49
 4. 4
  20:00 - 23:09
  3h 9min JPY 29,100 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:00
  21:35
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  21:56
  22:05
  นากาสุคาวะบาตะ
  中洲川端
  สถานี
  3番口
  22:05
  22:12
  นาคาสุ
  中洲(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  22:21
  23:05
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  23:05
  23:09
 5. 5
  17:58 - 02:50
  8h 52min JPY 290,060
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  17:58
  02:50
zoom bar parts