ยูนิเวอร์แซลซิตี้ → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

ออกเดินทางเวลา
11:31 12/06, 2020
cancel
 1. 1
  13:22 - 20:31
  7h 9min JPY 15,900 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:22
  13:27
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:32
  13:37
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:45
  13:49
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:57
  16:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:45
  18:28
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  18:28
  18:33
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  18:35
  19:04
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  19:04
  20:31
 2. 2
  13:22 - 20:31
  7h 9min JPY 15,570 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:22
  13:27
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:32
  13:37
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:45
  13:49
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:57
  16:06
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:16
  16:55
  ฮาจิโอจิ
  八王子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:32
  18:28
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  18:28
  18:33
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  18:35
  19:04
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  19:04
  20:31
 3. 3
  13:07 - 20:31
  7h 24min JPY 14,070 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:07
  13:12
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:17
  13:22
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  13:34
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:48
  15:37
  ชิซุโอกะ
  静岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:45
  18:03
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  18:03
  18:08
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  18:35
  19:04
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  19:04
  20:31
 4. 4
  13:07 - 20:31
  7h 24min JPY 14,070 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:07
  13:12
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:17
  13:22
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:32
  13:35
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:48
  15:37
  ชิซุโอกะ
  静岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:45
  18:03
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  18:03
  18:08
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  18:35
  19:04
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  19:04
  20:31
 5. 5
  11:31 - 16:57
  5h 26min JPY 157,780
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  11:31
  16:57
zoom bar parts