ยูนิเวอร์แซลซิตี้ → พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ออกเดินทางเวลา
12:36 09/25, 2021
cancel
 1. 1
  12:37 - 16:19
  3h 42min JPY 14,040 IC JPY 14,038 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:37
  12:42
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:47
  12:52
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:00
  13:04
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:24
  15:54
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  15:54
  16:07
  โอเตะมาจิ (โตเกียว)
  大手町(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:08
  16:10
  ทาเกะบาชิ
  竹橋
  สถานี
  1b口
  16:10
  16:19
 2. 2
  12:37 - 16:19
  3h 42min JPY 14,040 IC JPY 14,038 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:37
  12:42
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:56
  13:01
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:08
  13:12
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:24
  15:54
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  15:54
  16:07
  โอเตะมาจิ (โตเกียว)
  大手町(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:08
  16:10
  ทาเกะบาชิ
  竹橋
  สถานี
  1b口
  16:10
  16:19
 3. 3
  12:37 - 16:39
  4h 2min JPY 25,030 IC JPY 25,019 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:37
  12:42
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:43
  13:46
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:20
  15:35
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  15:40
  15:50
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:51
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  16:21
  นิฮงบาชิ (โตเกียว)
  日本橋(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:26
  16:30
  ทาเกะบาชิ
  竹橋
  สถานี
  1b口
  16:30
  16:39
 4. 4
  12:37 - 16:39
  4h 2min JPY 14,040 IC JPY 14,038 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:37
  12:42
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:47
  12:52
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:00
  13:04
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:18
  16:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  16:12
  16:25
  โอเตะมาจิ (โตเกียว)
  大手町(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:28
  16:30
  ทาเกะบาชิ
  竹橋
  สถานี
  1b口
  16:30
  16:39
 5. 5
  12:36 - 18:41
  6h 5min JPY 184,270
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  12:36
  18:41
zoom bar parts