ยูนิเวอร์แซลซิตี้ → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
12:36 11/27, 2020
cancel
 1. 1
  12:37 - 13:51
  1h 14min JPY 1,200 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:37
  12:42
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:47
  12:52
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:00
  13:39
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  13:39
  13:41
  โอสึสถานี(ชิกะ)
  大津駅(滋賀県)
  ป้ายรถบัส
  13:43
  13:46
  ฮามะโจ(ชิกะ)
  浜町(滋賀県)
  ป้ายรถบัส
  13:46
  13:51
 2. 2
  12:37 - 13:52
  1h 15min JPY 990 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:37
  12:42
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:47
  12:52
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:00
  13:39
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  13:39
  13:52
 3. 3
  12:36 - 13:45
  1h 9min JPY 27,950
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  12:36
  13:45
zoom bar parts