ภูเขาโคยะ → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
12:59 11/24, 2020
cancel
 1. 1
  13:03 - 16:22
  3h 19min JPY 2,560 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  高野山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:03
  13:08
  โกคุราคุบาชิ
  極楽橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:12
  13:53
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  橋本(和歌山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:06
  14:52
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:00
  15:16
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:30
  16:09
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  16:09
  16:22
 2. 2
  13:03 - 16:22
  3h 19min JPY 2,560 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  高野山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:03
  13:08
  โกคุราคุบาชิ
  極楽橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:12
  13:53
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  橋本(和歌山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:06
  14:52
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:09
  15:22
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:30
  16:09
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  16:09
  16:22
 3. 3
  13:03 - 16:29
  3h 26min JPY 2,560 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  高野山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:03
  13:08
  โกคุราคุบาชิ
  極楽橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:12
  13:53
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  橋本(和歌山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:06
  14:52
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:59
  15:13
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:23
  16:16
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  16:16
  16:29
 4. 4
  13:03 - 16:32
  3h 29min JPY 2,620 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  高野山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:03
  13:08
  โกคุราคุบาชิ
  極楽橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:12
  13:53
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  橋本(和歌山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:06
  14:52
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:00
  15:16
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:30
  16:05
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  16:05
  16:10
  เกฮันยามาชินะ
  京阪山科
  สถานี
  1番出入口
  timetable ตารางเวลา
  16:11
  16:25
  บิวะโคฮามะโอสึ
  びわ湖浜大津
  สถานี
  16:25
  16:32
 5. 5
  12:59 - 15:19
  2h 20min JPY 48,490
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  高野山
  12:59
  15:19
zoom bar parts