ภูเขาโคยะ → AKIZU NO GARTEN

ออกเดินทางเวลา
03:04 11/28, 2020
cancel
 1. 1
  05:27 - 10:42
  5h 15min JPY 3,590 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  高野山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:27
  05:32
  โกคุราคุบาชิ
  極楽橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:35
  06:25
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  橋本(和歌山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:33
  07:53
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:06
  09:51
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  09:51
  10:42
 2. 2
  06:13 - 10:48
  4h 35min JPY 4,580 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  高野山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:13
  06:18
  โกคุราคุบาชิ
  極楽橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:22
  07:05
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  橋本(和歌山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:26
  08:31
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:50
  09:57
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  09:57
  10:48
 3. 3
  07:43 - 12:09
  4h 26min JPY 6,080 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  高野山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:43
  07:48
  โกคุราคุบาชิ
  極楽橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:52
  08:35
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  橋本(和歌山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:46
  09:32
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:39
  09:41
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:50
  11:45
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  11:45
  11:48
  สถานีคิอิทานาเบะ
  紀伊田辺駅
  ป้ายรถบัส
  11:55
  12:06
  กะเมียกิซุ
  上秋津
  ป้ายรถบัส
  12:06
  12:09
 4. 4
  07:19 - 12:09
  4h 50min JPY 3,880 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  高野山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:19
  07:24
  โกคุราคุบาชิ
  極楽橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:28
  08:11
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  橋本(和歌山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:27
  09:38
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:51
  10:58
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:03
  11:51
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  11:51
  11:54
  สถานีคิอิทานาเบะ
  紀伊田辺駅
  ป้ายรถบัส
  11:55
  12:06
  กะเมียกิซุ
  上秋津
  ป้ายรถบัส
  12:06
  12:09
 5. 5
  03:04 - 04:53
  1h 49min JPY 37,820
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  高野山
  03:04
  04:53
zoom bar parts