อาราชิยามะ (สายฮันคิว) → นาโอะเอ็ตสึ

ออกเดินทางเวลา
06:02 12/04, 2020
cancel
 1. 1
  06:08 - 10:46
  4h 38min JPY 11,500 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:08
  06:16
  คัตสึระ
  สถานี
  東口
  06:16
  06:20
  คัตสึระสถานีทางออกทิศตะวันออก
  桂駅東口
  ป้ายรถบัส
  1番乗り場
  06:24
  06:49
  สถานีเกียวโต
  京都駅前
  ป้ายรถบัส
  06:49
  06:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  06:59
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  09:13
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:21
  10:24
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:33
  10:46
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  10:46
  10:46
 2. 2
  06:08 - 10:46
  4h 38min JPY 11,520 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:08
  06:16
  คัตสึระ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:23
  06:32
  คาราซูม่า
  烏丸
  สถานี
  06:32
  06:37
  สิโจ (เกียวโตเทศบาล)
  四条(京都市営)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:38
  06:42
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:59
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  09:13
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:21
  10:24
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:33
  10:46
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  10:46
  10:46
 3. 3
  06:08 - 12:54
  6h 46min JPY 10,460 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:08
  06:16
  คัตสึระ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:19
  06:22
  ฮิกาชิมุโก
  東向日
  สถานี
  東口
  06:22
  06:35
  มุโกมาจิ
  向日町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:40
  06:48
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:59
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  09:13
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:27
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  11:19
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  泊(富山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:43
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อิจิบูริ
  市振
  สถานี
  12:54
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  12:54
  12:54
 4. 4
  06:02 - 11:31
  5h 29min JPY 154,250
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  06:02
  11:31
zoom bar parts