อาราชิยามะ (สายฮันคิว) → นาโอะเอ็ตสึ

ออกเดินทางเวลา
08:57 04/23, 2021
cancel
 1. 1
  09:22 - 14:49
  5h 27min JPY 11,240 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:22
  09:30
  คัตสึระ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:41
  09:47
  คาราซูม่า
  烏丸
  สถานี
  09:47
  09:52
  สิโจ (เกียวโตเทศบาล)
  四条(京都市営)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:53
  09:57
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:09
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  12:20
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:57
  13:59
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:30
  14:46
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  南口
  14:46
  14:49
 2. 2
  09:11 - 14:49
  5h 38min JPY 11,020 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  สถานี
  09:11
  09:14
  ฮันคิวอาราชิยามะเอะกิมาเอะ
  阪急嵐山駅前
  ป้ายรถบัส
  09:14
  09:57
  สถานีเกียวโต
  京都駅前
  ป้ายรถบัส
  09:57
  10:07
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  10:09
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  12:20
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:57
  13:59
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:30
  14:46
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  南口
  14:46
  14:49
 3. 3
  08:59 - 14:49
  5h 50min JPY 11,890 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:59
  09:08
  คัตสึระ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:16
  09:25
  คาราซูม่า
  烏丸
  สถานี
  09:25
  09:30
  สิโจ (เกียวโตเทศบาล)
  四条(京都市営)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:32
  09:36
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:42
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  11:09
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:13
  12:42
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:57
  13:59
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:30
  14:46
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  南口
  14:46
  14:49
 4. 4
  08:59 - 14:49
  5h 50min JPY 10,960 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:59
  09:08
  คัตสึระ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:19
  09:28
  คาราซูม่า
  烏丸
  สถานี
  09:28
  09:33
  สิโจ (เกียวโตเทศบาล)
  四条(京都市営)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:36
  09:40
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:48
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิชิโอสึ
  近江塩津
  สถานี
  11:15
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:25
  12:48
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:57
  13:59
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:30
  14:46
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  南口
  14:46
  14:49
 5. 5
  08:57 - 14:29
  5h 32min JPY 154,250
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  08:57
  14:29
zoom bar parts