อาราชิยามะ (สายฮันคิว) → นาโอะเอ็ตสึ

ออกเดินทางเวลา
14:06 05/18, 2021
cancel
 1. 1
  14:27 - 19:40
  5h 13min JPY 11,240 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:27
  14:35
  คัตสึระ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:46
  14:52
  คาราซูม่า
  烏丸
  สถานี
  14:52
  14:57
  สิโจ (เกียวโตเทศบาล)
  四条(京都市営)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:00
  15:04
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  17:26
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:10
  19:13
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:21
  19:37
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  南口
  19:37
  19:40
 2. 2
  14:27 - 19:40
  5h 13min JPY 10,980 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:27
  14:35
  คัตสึระ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:39
  14:43
  ฮิกาชิมุโก
  東向日
  สถานี
  東口
  14:43
  14:56
  มุโกมาจิ
  向日町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:58
  15:05
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  17:26
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:10
  19:13
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:21
  19:37
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  南口
  19:37
  19:40
 3. 3
  14:09 - 19:40
  5h 31min JPY 11,020 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  สถานี
  14:09
  14:12
  ฮันคิวอาราชิยามะเอะกิมาเอะ
  阪急嵐山駅前
  ป้ายรถบัส
  14:12
  15:00
  สถานีเกียวโต
  京都駅前
  ป้ายรถบัส
  15:00
  15:10
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  timetable ตารางเวลา
  15:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  17:26
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:10
  19:13
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:21
  19:37
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  南口
  19:37
  19:40
 4. 4
  14:27 - 21:23
  6h 56min JPY 10,720 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:27
  14:35
  คัตสึระ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:46
  14:52
  คาราซูม่า
  烏丸
  สถานี
  14:52
  14:57
  สิโจ (เกียวโตเทศบาล)
  四条(京都市営)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:00
  15:04
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  17:26
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:39
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  19:29
  เอะจูมิยาซากิ
  越中宮崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:13
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อิจิบูริ
  市振
  สถานี
  21:20
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  南口
  21:20
  21:23
 5. 5
  14:06 - 19:38
  5h 32min JPY 154,250
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  14:06
  19:38
zoom bar parts