Nagoya → Sapporo(Hakodate Line)

ออกเดินทางเวลา
08:03 08/09, 2022
cancel
 1. 1
  08:20 - 12:20
  4h 0min JPY 46,450 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Nagoya
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:20
  08:24
  คานายามะ (ไอจิ)
  金山(愛知県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:29
  08:53
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:35
  11:25
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:42
  12:20
  Sapporo(Hakodate Line)
  札幌
  สถานี
 2. 2
  08:53 - 12:57
  4h 4min JPY 46,340 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Nagoya
  名古屋
  สถานี
  12番口
  08:53
  09:00
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  北改札口
  timetable ตารางเวลา
  09:03
  09:40
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:15
  12:00
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:18
  12:57
  Sapporo(Hakodate Line)
  札幌
  สถานี
 3. 3
  08:17 - 13:56
  5h 39min JPY 42,290 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Nagoya
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:17
  09:06
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:15
  10:05
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  13:00
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:18
  13:56
  Sapporo(Hakodate Line)
  札幌
  สถานี
 4. 4
  08:12 - 13:56
  5h 44min JPY 42,080 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Nagoya
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:12
  09:00
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:09
  09:12
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  御堂筋北口
  09:12
  09:18
  ชินฮันคิวโรงแรม
  新阪急ホテル
  ป้ายรถบัส
  09:20
  10:21
  สนามบินคันไซ(ได2เทอมินอลตึออาคาร)
  関西空港〔第2ターミナルビル〕
  ป้ายรถบัส
  10:21
  10:26
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  13:00
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:18
  13:56
  Sapporo(Hakodate Line)
  札幌
  สถานี
 5. 5
  08:03 - 05:25
  21h 22min JPY 475,870
  cancel cancel
  Nagoya
  名古屋
  08:03
  05:25
zoom bar parts