นาโกย่า → ทาคาซากิ

ออกเดินทางเวลา
09:19 04/23, 2021
cancel
 1. 1
  09:20 - 12:00
  2h 40min JPY 14,390 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:20
  10:57
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:04
  12:00
 2. 2
  09:36 - 12:14
  2h 38min JPY 14,390 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:36
  11:15
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:24
  12:14
 3. 3
  09:31 - 12:14
  2h 43min JPY 14,390 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:31
  11:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:24
  12:14
 4. 4
  09:20 - 13:04
  3h 44min JPY 11,880 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:20
  10:49
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  11:42
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:51
  13:04
 5. 5
  09:19 - 13:59
  4h 40min JPY 121,630
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  09:19
  13:59
zoom bar parts