นาโกย่า → ทาคาซากิ

ออกเดินทางเวลา
17:19 05/11, 2021
cancel
 1. 1
  17:49 - 20:21
  2h 32min JPY 14,390 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:49
  19:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:32
  20:21
 2. 2
  17:36 - 21:21
  3h 45min JPY 11,880 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:36
  19:08
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:18
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  20:13
  อาเกโอะ
  上尾
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:16
  21:21
 3. 3
  17:36 - 21:35
  3h 59min JPY 11,880 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:36
  19:08
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:18
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  21:35
 4. 4
  17:31 - 21:35
  4h 4min JPY 11,880 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:31
  19:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:27
  21:35
 5. 5
  17:19 - 21:55
  4h 36min JPY 121,530
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  17:19
  21:55
zoom bar parts