เบปปุ (จังหวัดโออิตะ) → โอโฮตสึกุทาวเวอร์ชมธารน้ำแข็ง

ออกเดินทางเวลา
05:56 10/21, 2021
cancel
 1. 1
  08:19 - 19:55
  11h 36min JPY 70,120 IC JPY 70,120 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:19
  09:37
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:45
  10:02
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:11
  10:16
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:50
  13:05
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:54
  14:31
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  東通り南口
  14:31
  14:37
  ซัปโปโรเอกิมาเอะสถานีรถโดยสาร
  札幌駅前バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  14番のりば
  14:50
  19:10
  มนเบ็สึเทอมินอล
  紋別ターミナル
  ป้ายรถบัส
  19:35
  19:42
  โอะโฮสึกุหอคอยทางเข้า
  オホーツクタワー入口
  ป้ายรถบัส
  19:42
  19:55
 2. 2
  08:19 - 19:55
  11h 36min JPY 70,670 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:19
  09:37
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:45
  10:02
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:11
  10:16
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:50
  13:05
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  13:33
  มินามิชิโทเสะ
  南千歳
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:06
  14:38
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  東通り南口
  14:38
  14:44
  ซัปโปโรเอกิมาเอะสถานีรถโดยสาร
  札幌駅前バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  14番のりば
  14:50
  19:10
  มนเบ็สึเทอมินอล
  紋別ターミナル
  ป้ายรถบัส
  19:20
  19:28
  มนเบ็สึโคโก
  紋別高校
  ป้ายรถบัส
  19:28
  19:55
 3. 3
  07:55 - 19:55
  12h 0min JPY 69,430 IC JPY 69,430 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:55
  10:03
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:11
  10:16
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:50
  13:05
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  14:09
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  東通り南口
  14:09
  14:15
  ซัปโปโรเอกิมาเอะสถานีรถโดยสาร
  札幌駅前バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  14番のりば
  14:50
  19:10
  มนเบ็สึเทอมินอล
  紋別ターミナル
  ป้ายรถบัส
  19:35
  19:42
  โอะโฮสึกุหอคอยทางเข้า
  オホーツクタワー入口
  ป้ายรถบัส
  19:42
  19:55
 4. 4
  07:28 - 19:55
  12h 27min JPY 76,010 IC JPY 76,010 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:28
  07:55
  คิสึกิ
  杵築
  สถานี
  07:55
  07:58
  คิสึกิเอกิมาเอะ
  杵築駅前
  ป้ายรถบัส
  08:05
  08:47
  大分空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:47
  08:48
  สนามบินโออิตะ
  大分空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:00
  10:55
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:20
  13:00
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:18
  13:56
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  東通り南口
  13:56
  14:02
  ซัปโปโรเอกิมาเอะสถานีรถโดยสาร
  札幌駅前バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  14番のりば
  14:50
  19:10
  มนเบ็สึเทอมินอล
  紋別ターミナル
  ป้ายรถบัส
  19:35
  19:42
  โอะโฮสึกุหอคอยทางเข้า
  オホーツクタワー入口
  ป้ายรถบัส
  19:42
  19:55
 5. 5
  05:56 - 15:03
  33h 7min JPY 692,510
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  05:56
  15:03
zoom bar parts