เบปปุ (จังหวัดโออิตะ) → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

ออกเดินทางเวลา
01:28 01/28, 2021
cancel
 1. 1
  05:27 - 13:16
  7h 49min JPY 22,590 IC JPY 22,560 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:27
  06:46
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:55
  09:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:42
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  11:58
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:31
  12:54
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  北口
  12:54
  13:04
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:04
  13:09
  มารุโนะอุจิ (จังหวัดโทยามะ)
  丸の内(富山県)
  สถานี
  13:09
  13:16
 2. 2
  05:27 - 13:24
  7h 57min JPY 21,330 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:27
  06:46
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:55
  09:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:42
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  11:58
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:06
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  13:06
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  13:06
  13:14
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  6のりば
  13:15
  13:21
  ฮาทาโกะมาจิ(โทยามะ)
  旅篭町(富山県)
  ป้ายรถบัส
  13:21
  13:24
 3. 3
  05:27 - 13:25
  7h 58min JPY 20,830 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:27
  06:46
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:55
  09:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:42
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  11:58
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  東口
  11:58
  12:04
  สถานีคานาซาวะ
  金沢駅前〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  12:20
  13:17
  โจกาว่า
  総曲輪
  ป้ายรถบัส
  13:17
  13:25
 4. 4
  05:27 - 13:25
  7h 58min JPY 20,830 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:27
  06:46
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:55
  09:07
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:17
  11:58
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  東口
  11:58
  12:04
  สถานีคานาซาวะ
  金沢駅前〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  12:20
  13:17
  โจกาว่า
  総曲輪
  ป้ายรถบัส
  13:17
  13:25
 5. 5
  01:28 - 12:59
  11h 31min JPY 350,350
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  01:28
  12:59
zoom bar parts