ไมบาระ → ร้านโซบะฮะยะเตะฮาจิโนะเฮะ

ออกเดินทางเวลา
06:30 05/16, 2021
cancel
 1. 1
  06:50 - 12:05
  5h 15min JPY 17,820 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:50
  07:15
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:23
  09:00
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:08
  12:01
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  12:01
  12:05
 2. 2
  07:57 - 13:08
  5h 11min JPY 17,820 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:57
  10:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:20
  13:04
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  13:04
  13:08
 3. 3
  07:17 - 13:08
  5h 51min JPY 17,820 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:17
  09:42
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:20
  13:04
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  13:04
  13:08
 4. 4
  07:07 - 13:08
  6h 1min JPY 17,380 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:07
  08:12
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:20
  09:57
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:20
  13:04
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  13:04
  13:08
 5. 5
  06:30 - 18:17
  11h 47min JPY 406,200
  cancel cancel
zoom bar parts