ไมบาระ → พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืดยามางาตะ

ออกเดินทางเวลา
10:12 09/25, 2021
cancel
 1. 1
  10:57 - 16:04
  5h 7min JPY 14,410 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:57
  13:05
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:15
  14:46
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  16:00
  ยามางาตะจูกุ
  山方宿
  สถานี
  16:00
  16:04
 2. 2
  10:57 - 16:04
  5h 7min JPY 14,410 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:57
  13:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:53
  15:06
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  16:00
  ยามางาตะจูกุ
  山方宿
  สถานี
  16:00
  16:04
 3. 3
  10:30 - 16:04
  5h 34min JPY 13,970 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:30
  11:43
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:59
  13:28
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:45
  15:06
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  16:00
  ยามางาตะจูกุ
  山方宿
  สถานี
  16:00
  16:04
 4. 4
  10:30 - 16:04
  5h 34min JPY 13,970 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:30
  11:43
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:59
  13:36
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:53
  15:06
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  16:00
  ยามางาตะจูกุ
  山方宿
  สถานี
  16:00
  16:04
 5. 5
  10:12 - 17:02
  6h 50min JPY 219,760
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  10:12
  17:02
zoom bar parts