ไมบาระ → อามาคุสะไคเซนคูระ โดลฟินวัตชิ่ง

ออกเดินทางเวลา
23:03 09/18, 2021
cancel
 1. 1
  23:03 - 11:53
  12h 50min JPY 40,210 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:03
  00:12
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:02
  05:49
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  05:49
  05:59
  โอซากาอูเมดะ
  大阪梅田(阪急線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  06:19
  โฮทารุกะอิเกะ
  蛍池
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:23
  06:26
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:05
  08:15
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:50
  09:25
  สนามบินอามะคุสะ
  天草空港
  สนามบิน
  09:30
  11:53
 2. 2
  23:03 - 13:24
  14h 21min JPY 22,060 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:03
  00:12
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:02
  05:45
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  09:02
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  白川口
  09:02
  09:07
  熊本駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  09:38
  12:04
  ฮนโดะสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  本渡バスセンター
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  12:04
  12:07
  ฮนโดะสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  本渡バスセンター
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:35
  13:00
  ทาเตะอิชิ[โอนีอิเกะ]
  立石[鬼池]
  ป้ายรถบัส
  13:00
  13:24
 3. 3
  23:03 - 13:24
  14h 21min JPY 21,860 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:03
  00:12
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:02
  05:45
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  09:02
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:12
  09:25
  อุโตะ
  宇土
  สถานี
  東口
  09:25
  09:27
  อุโตะสถานี[ทางออกทิศตะวันออก]
  宇土駅[東口]
  ป้ายรถบัส
  10:03
  12:04
  ฮนโดะสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  本渡バスセンター
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  12:04
  12:07
  ฮนโดะสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  本渡バスセンター
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:35
  13:00
  ทาเตะอิชิ[โอนีอิเกะ]
  立石[鬼池]
  ป้ายรถบัส
  13:00
  13:24
 4. 4
  07:00 - 14:49
  7h 49min JPY 22,830 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:00
  07:47
  ชินโคเบะ
  新神戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:04
  10:48
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:05
  11:18
  อุโตะ
  宇土
  สถานี
  東口
  11:18
  11:20
  อุโตะสถานี[ทางออกทิศตะวันออก]
  宇土駅[東口]
  ป้ายรถบัส
  11:33
  13:34
  ฮนโดะสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  本渡バスセンター
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  13:34
  13:37
  ฮนโดะสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  本渡バスセンター
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  14:00
  14:26
  ท่าเรือโอนีอิเกะ
  鬼池港
  ป้ายรถบัส
  14:26
  14:49
 5. 5
  23:03 - 10:12
  11h 9min JPY 427,870
  cancel cancel
zoom bar parts