ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ) → โคมาจิโนะยะคาตะ

ออกเดินทางเวลา
11:03 05/21, 2022
cancel
 1. 1
  11:52 - 15:54
  4h 2min JPY 9,750 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:52
  13:18
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  14:11
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  西口
  14:11
  14:14
  สึชิอุระสถานี(นิชิกุจิ)
  土浦駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  14:40
  15:02
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  15:02
  15:54
 2. 2
  11:15 - 15:54
  4h 39min JPY 6,220 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:15
  12:42
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:12
  14:22
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  西口
  14:22
  14:25
  สึชิอุระสถานี(นิชิกุจิ)
  土浦駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  14:40
  15:02
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  15:02
  15:54
 3. 3
  11:15 - 15:54
  4h 39min JPY 6,220 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:15
  12:23
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:33
  12:59
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:12
  14:22
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  西口
  14:22
  14:25
  สึชิอุระสถานี(นิชิกุจิ)
  土浦駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  14:40
  15:02
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  15:02
  15:54
 4. 4
  12:23 - 17:25
  5h 2min JPY 7,960 IC JPY 7,952 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:23
  13:32
  โอยามะ
  小山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:06
  14:28
  ชิโมะดาเตะ
  下館
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:35
  14:56
  ชิโมะชุมะ
  下妻
  สถานี
  西口
  14:56
  14:59
  สถานีชิโมะชุมะ
  下妻駅
  ป้ายรถบัส
  15:50
  16:32
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  16:32
  17:25
 5. 5
  11:03 - 14:00
  2h 57min JPY 104,020
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  11:03
  14:00
zoom bar parts