ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ) → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

ออกเดินทางเวลา
08:41 11/30, 2020
cancel
 1. 1
  08:42 - 14:56
  6h 14min JPY 10,570 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:42
  09:58
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:12
  10:48
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  12:23
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  北口
  12:23
  12:26
  โคฟุสถานีทางออกทิศเหนือ
  甲府駅北口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:47
  13:08
  อาราอิทางเข้า(ยามานาชิ)
  新井入口(山梨県)
  ป้ายรถบัส
  13:08
  14:56
 2. 2
  09:16 - 15:16
  6h 0min JPY 10,730 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:16
  10:22
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:31
  11:07
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:30
  12:59
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  12:59
  13:04
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  13:20
  13:49
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  13:49
  15:16
 3. 3
  09:16 - 15:16
  6h 0min JPY 10,730 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:16
  10:22
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:40
  11:21
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:30
  12:59
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  12:59
  13:04
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  13:20
  13:49
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  13:49
  15:16
 4. 4
  09:16 - 15:16
  6h 0min JPY 10,800 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:16
  10:22
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:42
  11:14
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:30
  12:59
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  北口
  12:59
  13:02
  โคฟุสถานีทางออกทิศเหนือ
  甲府駅北口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  13:12
  13:15
  อาซาฮิ5โจเมะ(ยามานาชิ)
  朝日五丁目(山梨県)
  ป้ายรถบัส
  13:15
  13:18
  อาซาฮิ5โจเมะ(ยามานาชิ)
  朝日五丁目(山梨県)
  ป้ายรถบัส
  13:25
  13:49
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  13:49
  15:16
 5. 5
  08:41 - 13:42
  5h 1min JPY 170,280
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  08:41
  13:42
zoom bar parts