ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ) → จุดพักรถ สวนโอลีฟโชโดชิมะ

ออกเดินทางเวลา
23:10 09/17, 2021
cancel
 1. 1
  00:05 - 11:57
  11h 52min JPY 43,850 IC JPY 43,840 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  西口
  00:05
  00:10
  ฟุกุชิมะสถานีนิชิกุจิ
  福島駅西口
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  00:10
  04:55
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  04:55
  05:03
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  timetable ตารางเวลา
  05:03
  05:22
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:26
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  05:42
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  05:42
  05:44
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:40
  08:55
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  สนามบิน
  09:00
  09:02
  ทาคามัตสึกูโก
  高松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  09:10
  09:50
  ทากามัตสึชิกโก
  高松築港(バス)
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  09:50
  09:55
  ท่าเรือทากามัตสึ (เส้นทาง)
  高松港〔航路〕
  ท่าเรือ
  10:00
  10:35
  เจียวโดะชิมะ ท่าเรือโทโนะเจียว <โคโซะกุเซ็นโนะริบะ>
  小豆島土庄港<高速船のりば>
  ท่าเรือ
  10:37
  10:40
  ท่าเรือโทโนเจียว
  土庄港
  ป้ายรถบัส
  11:20
  11:48
  โอลีฟโคเอ็นงุจิ
  オリーブ公園口
  ป้ายรถบัส
  11:48
  11:57
 2. 2
  23:55 - 11:57
  12h 2min JPY 45,850 IC JPY 45,840 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  西口
  23:55
  00:00
  ฟุกุชิมะสถานีนิชิกุจิ
  福島駅西口
  ป้ายรถบัส
  00:00
  05:24
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  05:24
  05:32
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  timetable ตารางเวลา
  05:35
  06:20
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:29
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  06:53
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  06:53
  06:55
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:40
  08:55
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  สนามบิน
  09:00
  09:02
  ทาคามัตสึกูโก
  高松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  09:10
  09:50
  ทากามัตสึชิกโก
  高松築港(バス)
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  09:50
  09:55
  ท่าเรือทากามัตสึ (เส้นทาง)
  高松港〔航路〕
  ท่าเรือ
  10:00
  10:35
  เจียวโดะชิมะ ท่าเรือโทโนะเจียว <โคโซะกุเซ็นโนะริบะ>
  小豆島土庄港<高速船のりば>
  ท่าเรือ
  10:37
  10:40
  ท่าเรือโทโนเจียว
  土庄港
  ป้ายรถบัส
  11:20
  11:48
  โอลีฟโคเอ็นงุจิ
  オリーブ公園口
  ป้ายรถบัส
  11:48
  11:57
 3. 3
  00:05 - 12:37
  12h 32min JPY 26,960 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  西口
  00:05
  00:10
  ฟุกุชิมะสถานีนิชิกุจิ
  福島駅西口
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  00:10
  04:55
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  04:55
  05:03
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  timetable ตารางเวลา
  05:19
  05:39
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:37
  09:46
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:54
  10:51
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  สถานี
  正面口
  10:51
  11:04
  ท่าเรือทากามัตสึ (เส้นทาง)
  高松港〔航路〕
  ท่าเรือ
  11:20
  11:55
  เจียวโดะชิมะ ท่าเรือโทโนะเจียว <โคโซะกุเซ็นโนะริบะ>
  小豆島土庄港<高速船のりば>
  ท่าเรือ
  11:57
  12:00
  ท่าเรือโทโนเจียว
  土庄港
  ป้ายรถบัส
  12:00
  12:28
  โอลีฟโคเอ็นงุจิ
  オリーブ公園口
  ป้ายรถบัส
  12:28
  12:37
 4. 4
  00:05 - 12:37
  12h 32min JPY 27,130 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  西口
  00:05
  00:10
  ฟุกุชิมะสถานีนิชิกุจิ
  福島駅西口
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  00:10
  04:55
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  04:55
  05:03
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  timetable ตารางเวลา
  05:03
  05:35
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:40
  05:48
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  09:02
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:54
  10:51
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  สถานี
  正面口
  10:51
  10:56
  สถานีทากามัตสึ
  高松駅(香川県)
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  10:58
  11:01
  ทากามัตสึชิกโก
  高松築港(バス)
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  11:01
  11:06
  ท่าเรือทากามัตสึ (เส้นทาง)
  高松港〔航路〕
  ท่าเรือ
  11:20
  11:55
  เจียวโดะชิมะ ท่าเรือโทโนะเจียว <โคโซะกุเซ็นโนะริบะ>
  小豆島土庄港<高速船のりば>
  ท่าเรือ
  11:57
  12:00
  ท่าเรือโทโนเจียว
  土庄港
  ป้ายรถบัส
  12:00
  12:28
  โอลีฟโคเอ็นงุจิ
  オリーブ公園口
  ป้ายรถบัส
  12:28
  12:37
 5. 5
  23:10 - 10:48
  11h 38min JPY 464,710
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  23:10
  10:48
zoom bar parts