ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ) → สตูดิโอAN

ออกเดินทางเวลา
13:07 01/29, 2022
cancel
 1. 1
  14:17 - 19:05
  4h 48min JPY 52,870 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:17
  14:38
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:50
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  15:17
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:05
  18:20
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:45
  18:58
  อาคาซากะ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  赤坂(福岡県)
  สถานี
  5番口
  18:58
  19:05
 2. 2
  13:43 - 19:05
  5h 22min JPY 50,650 IC JPY 50,645 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:43
  14:17
  ชิโระอิชิ (จังหวัดมิยางิ)
  白石(宮城県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:24
  14:58
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:04
  15:17
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:05
  18:20
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:45
  18:58
  อาคาซากะ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  赤坂(福岡県)
  สถานี
  5番口
  18:58
  19:05
 3. 3
  14:37 - 19:19
  4h 42min JPY 51,870 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:37
  15:04
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:29
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  15:55
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:20
  18:35
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:58
  19:12
  อาคาซากะ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  赤坂(福岡県)
  สถานี
  5番口
  19:12
  19:19
 4. 4
  13:43 - 19:19
  5h 36min JPY 49,650 IC JPY 49,645 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:43
  14:17
  ชิโระอิชิ (จังหวัดมิยางิ)
  白石(宮城県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:24
  14:58
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:04
  15:17
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:20
  18:35
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:58
  19:12
  อาคาซากะ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  赤坂(福岡県)
  สถานี
  5番口
  19:12
  19:19
 5. 5
  13:07 - 04:45
  15h 38min JPY 573,620
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  13:07
  04:45
zoom bar parts