ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ) → ร้านอิโตชิมะคุราชิ X โคโคโนะกิ

ออกเดินทางเวลา
13:25 09/19, 2020
cancel
 1. 1
  14:38 - 19:07
  4h 29min JPY 53,230 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:38
  15:04
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:14
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  15:31
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:55
  17:55
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เมย์โนะฮามะ
  姪浜
  สถานี
  19:00
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  筑前前原
  สถานี
  北口
  19:00
  19:07
 2. 2
  13:45 - 19:07
  5h 22min JPY 50,010 IC JPY 50,005 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:45
  14:54
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:01
  15:11
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:45
  17:50
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เมย์โนะฮามะ
  姪浜
  สถานี
  19:00
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  筑前前原
  สถานี
  北口
  19:00
  19:07
 3. 3
  13:45 - 19:07
  5h 22min JPY 51,010 IC JPY 51,005 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:45
  14:54
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:24
  15:31
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:55
  17:55
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เมย์โนะฮามะ
  姪浜
  สถานี
  19:00
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  筑前前原
  สถานี
  北口
  19:00
  19:07
 4. 4
  13:45 - 19:07
  5h 22min JPY 50,010 IC JPY 50,005 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:45
  14:54
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:01
  15:11
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:45
  17:50
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:10
  18:35
  เมย์โนะฮามะ
  姪浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:46
  19:00
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  筑前前原
  สถานี
  北口
  19:00
  19:07
 5. 5
  13:25 - 05:23
  15h 58min JPY 470,600
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  13:25
  05:23
zoom bar parts