โทยามะ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

ออกเดินทางเวลา
05:12 11/27, 2020
cancel
 1. 1
  05:12 - 05:36
  24min
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  05:12
  05:36
 2. 2
  05:30 - 05:50
  20min JPY 210 IC JPY 180 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  05:30
  05:35
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:38
  05:44
  สูวาโนะคาวาระ
  諏訪川原
  สถานี
  05:44
  05:50
 3. 3
  05:49 - 06:09
  20min JPY 210 IC JPY 180 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  05:49
  05:54
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:57
  06:03
  สูวาโนะคาวาระ
  諏訪川原
  สถานี
  06:03
  06:09
 4. 4
  05:12 - 05:18
  6min JPY 820
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  05:12
  05:18
zoom bar parts