โทยามะ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

ออกเดินทางเวลา
14:34 01/23, 2021
cancel
 1. 1
  14:34 - 14:53
  19min JPY 210 IC JPY 180 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  14:34
  14:38
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:41
  14:46
  มารุโนะอุจิ (จังหวัดโทยามะ)
  丸の内(富山県)
  สถานี
  14:46
  14:53
 2. 2
  14:36 - 14:56
  20min JPY 210 IC JPY 180 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  14:36
  14:41
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:44
  14:50
  สูวาโนะคาวาระ
  諏訪川原
  สถานี
  14:50
  14:56
 3. 3
  14:36 - 14:56
  20min JPY 210 IC JPY 180 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  14:36
  14:41
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:44
  14:49
  มารุโนะอุจิ (จังหวัดโทยามะ)
  丸の内(富山県)
  สถานี
  14:49
  14:56
 4. 4
  14:34 - 14:58
  24min
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  14:34
  14:58
 5. 5
  14:34 - 14:40
  6min JPY 820
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  14:34
  14:40
zoom bar parts