โทยามะ → ริงเกอร์ฮัตอิโต-โยคะโดยาจิโยะ

ออกเดินทางเวลา
14:07 09/25, 2020
cancel
 1. 1
  14:19 - 17:55
  3h 36min JPY 13,360 IC JPY 13,352 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:19
  16:52
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  16:52
  17:05
  โอเตะมาจิ (โตเกียว)
  大手町(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นิชิฟุนาบาชิ
  西船橋
  สถานี
  17:52
  มูระคามิ (จังหวัดชิบะ)
  村上(千葉県)
  สถานี
  17:52
  17:55
 2. 2
  14:19 - 17:55
  3h 36min JPY 13,360 IC JPY 13,352 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:19
  16:52
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:02
  17:03
  โอเตะมาจิ (โตเกียว)
  大手町(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นิชิฟุนาบาชิ
  西船橋
  สถานี
  17:52
  มูระคามิ (จังหวัดชิบะ)
  村上(千葉県)
  สถานี
  17:52
  17:55
 3. 3
  16:15 - 19:34
  3h 19min JPY 13,890 IC JPY 13,882 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:15
  18:28
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  18:28
  18:41
  โอเตะมาจิ (โตเกียว)
  大手町(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:42
  19:07
  นิชิฟุนาบาชิ
  西船橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:11
  19:31
  มูระคามิ (จังหวัดชิบะ)
  村上(千葉県)
  สถานี
  19:31
  19:34
 4. 4
  14:07 - 19:55
  5h 48min JPY 164,180
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  14:07
  19:55
zoom bar parts