โทยามะ → ฮาเอโนะซากิ

ออกเดินทางเวลา
05:31 05/16, 2021
cancel
 1. 1
  06:12 - 14:32
  8h 20min JPY 23,110 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:12
  06:35
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:45
  08:55
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:08
  11:51
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:31
  14:11
  ไฮกิ
  早岐
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:25
  14:32
  ฮาเอโนะซากิ
  南風崎
  สถานี
  14:32
  14:32
 2. 2
  05:31 - 14:32
  9h 1min JPY 22,150 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:31
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  06:29
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:45
  08:55
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:08
  11:51
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:31
  14:11
  ไฮกิ
  早岐
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:25
  14:32
  ฮาเอโนะซากิ
  南風崎
  สถานี
  14:32
  14:32
 3. 3
  05:31 - 14:32
  9h 1min JPY 21,720 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:31
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  06:29
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:45
  09:18
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:38
  12:06
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:31
  14:11
  ไฮกิ
  早岐
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:25
  14:32
  ฮาเอโนะซากิ
  南風崎
  สถานี
  14:32
  14:32
 4. 4
  05:45 - 15:31
  9h 46min JPY 24,950 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  05:45
  05:50
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  05:50
  09:25
  นาโกย่าเอกิมาเอะ(มิโดะแลนด์)
  名古屋駅前〔ミッドランド〕
  ป้ายรถบัส
  09:25
  09:40
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  09:47
  13:06
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:31
  15:24
  สวนสนุกเฮาส์เทนบอช
  ハウステンボス
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:30
  15:31
  ฮาเอโนะซากิ
  南風崎
  สถานี
  15:31
  15:31
 5. 5
  05:31 - 17:37
  12h 6min JPY 433,320
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  05:31
  17:37
zoom bar parts