Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

ชินากาว่า → มารุกาเมะเซเม็นฟุกุชิมะอิซูมิ

ออกเดินทางเวลา
03:23 08/14, 2020
cancel
 1. 1
  05:44 - 07:52
  2h 8min JPY 8,860 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:44
  05:52
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:04
  07:38
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  東口(JR)
  07:38
  07:44
  ฟุกุชิมะสถานีทางออกทิศตะวันออก
  福島駅東口
  ป้ายรถบัส
  07:44
  07:50
  อิซูมิเกียกุมาเอะ
  泉局前
  ป้ายรถบัส
  07:50
  07:52
 2. 2
  05:40 - 07:52
  2h 12min JPY 8,860 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:40
  05:53
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:04
  07:38
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  東口(JR)
  07:38
  07:44
  ฟุกุชิมะสถานีทางออกทิศตะวันออก
  福島駅東口
  ป้ายรถบัส
  07:44
  07:50
  อิซูมิเกียกุมาเอะ
  泉局前
  ป้ายรถบัส
  07:50
  07:52
 3. 3
  05:48 - 08:10
  2h 22min JPY 8,760 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:48
  06:01
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:12
  07:44
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:00
  08:07
  อิวาชิโรชิมิซุ
  岩代清水
  สถานี
  08:07
  08:10
 4. 4
  05:45 - 08:10
  2h 25min JPY 8,760 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:45
  05:58
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:12
  07:44
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:00
  08:07
  อิวาชิโรชิมิซุ
  岩代清水
  สถานี
  08:07
  08:10
 5. 5
  03:23 - 07:09
  3h 46min JPY 128,380
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  03:23
  07:09
zoom bar parts