ชินากาว่า → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

ออกเดินทางเวลา
00:57 11/24, 2020
cancel
 1. 1
  07:05 - 11:11
  4h 6min JPY 2,910 IC JPY 2,910 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:05
  07:07
  โอซากิ
  大崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:10
  07:21
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:30
  09:08
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  09:08
  09:13
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  09:15
  09:44
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  09:44
  11:11
 2. 2
  05:48 - 11:11
  5h 23min JPY 2,910 IC JPY 2,910 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:48
  06:07
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:12
  07:04
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  高尾(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:07
  08:38
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  08:38
  08:43
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  09:15
  09:44
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  09:44
  11:11
 3. 3
  05:30 - 11:11
  5h 41min JPY 2,660 IC JPY 2,653 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:30
  05:42
  ชิบูย่า
  渋谷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:53
  06:03
  เมย์ไดมาเอะ
  明大前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:14
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คิทาโนะ (โตเกียว)
  北野(東京都)
  สถานี
  06:54
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  高尾(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:07
  08:38
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  08:38
  08:43
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  09:15
  09:44
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  09:44
  11:11
 4. 4
  05:15 - 11:11
  5h 56min JPY 3,110 IC JPY 3,110 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:15
  05:35
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:44
  06:37
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  高尾(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:43
  08:20
  ริวโอ
  竜王
  สถานี
  南口
  08:20
  08:23
  ริวโอสถานี(ไค)
  竜王駅(甲斐市)
  ป้ายรถบัส
  08:55
  09:44
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  09:44
  11:11
 5. 5
  00:57 - 03:07
  2h 10min JPY 62,170
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  00:57
  03:07
zoom bar parts