ชินากาว่า → ร้านค้าในสถานีอินุโบ

ออกเดินทางเวลา
11:37 01/23, 2022
cancel
 1. 1
  12:00 - 15:04
  3h 4min JPY 2,770 IC JPY 2,768 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:00
  12:08
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲中央口
  12:08
  12:19
  สถานีโตเกียว ยาเอสุกุจิมาเอะ
  東京駅八重洲口前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:25
  14:58
  อินุโบซะกิ
  犬吠埼
  ป้ายรถบัส
  14:58
  15:04
 2. 2
  12:17 - 15:31
  3h 14min JPY 2,660 IC JPY 2,660 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:17
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  13:07
  ชิบะ
  千葉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:12
  14:53
  โจชิ
  銚子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:10
  15:30
  อินุโบ
  犬吠
  สถานี
  15:30
  15:31
 3. 3
  12:05 - 15:31
  3h 26min JPY 2,660 IC JPY 2,660 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:05
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  13:17
  ซากุระ
  佐倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:32
  14:53
  โจชิ
  銚子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:10
  15:30
  อินุโบ
  犬吠
  สถานี
  15:30
  15:31
 4. 4
  11:40 - 15:31
  3h 51min JPY 2,660 IC JPY 2,660 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:40
  11:44
  ชินบาชิ
  新橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:09
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  13:17
  ซากุระ
  佐倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:32
  14:53
  โจชิ
  銚子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:10
  15:30
  อินุโบ
  犬吠
  สถานี
  15:30
  15:31
 5. 5
  11:37 - 14:00
  2h 23min JPY 46,890
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  11:37
  14:00
zoom bar parts