ชินากาว่า → โกกุรากุ กะหรื่

ออกเดินทางเวลา
15:06 09/19, 2021
cancel
 1. 1
  15:17 - 16:15
  58min JPY 730 IC JPY 726 ไม่ต้องต่อรถ
  The first train leaving the station or you can sit down cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:17
  16:03
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  西口
  16:03
  16:15
 2. 2
  15:17 - 16:18
  1h 1min JPY 930 IC JPY 926 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:17
  16:03
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:12
  16:14
  ยูอิกะฮามะ
  由比ヶ浜
  สถานี
  16:14
  16:18
 3. 3
  15:17 - 16:18
  1h 1min JPY 910 IC JPY 904 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:17
  16:03
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  東口
  16:03
  16:07
  คามาคุระสถานีทางออกทิศตะวันออก
  鎌倉駅東口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  16:13
  16:17
  笹目(神奈川県)
  ป้ายรถบัส
  16:17
  16:18
 4. 4
  15:06 - 16:18
  1h 12min JPY 910 IC JPY 904 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:06
  15:35
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:39
  16:03
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  東口
  16:03
  16:07
  คามาคุระสถานีทางออกทิศตะวันออก
  鎌倉駅東口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  16:13
  16:17
  笹目(神奈川県)
  ป้ายรถบัส
  16:17
  16:18
 5. 5
  15:06 - 16:18
  1h 12min JPY 20,740
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  15:06
  16:18
zoom bar parts