ชินากาว่า → โกกุรากุ กะหรื่

ออกเดินทางเวลา
16:04 10/24, 2021
cancel
 1. 1
  16:05 - 17:04
  59min JPY 730 IC JPY 726 ต่อรถ 1 ครั้ง
  The first train leaving the station or you can sit down cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:05
  16:33
  โทสึกะ
  戸塚
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:37
  16:52
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  西口
  16:52
  17:04
 2. 2
  16:05 - 17:06
  1h 1min JPY 930 IC JPY 926 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:05
  16:33
  โทสึกะ
  戸塚
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:37
  16:52
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:00
  17:02
  ยูอิกะฮามะ
  由比ヶ浜
  สถานี
  17:02
  17:06
 3. 3
  16:05 - 17:08
  1h 3min JPY 910 IC JPY 904 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:05
  16:33
  โทสึกะ
  戸塚
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:37
  16:52
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  東口
  16:52
  16:56
  คามาคุระสถานีทางออกทิศตะวันออก
  鎌倉駅東口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  17:03
  17:07
  笹目(神奈川県)
  ป้ายรถบัส
  17:07
  17:08
 4. 4
  16:05 - 17:16
  1h 11min JPY 1,120 IC JPY 1,117 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:05
  16:44
  ฟุจิซาวะ
  藤沢
  สถานี
  南口
  16:44
  16:48
  ฟุจิซาวะสถานีทางออกทิศใต้
  藤沢駅南口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  16:54
  17:16
  笹目(神奈川県)
  ป้ายรถบัส
  17:16
  17:16
 5. 5
  16:04 - 17:17
  1h 13min JPY 20,740
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  16:04
  17:17
zoom bar parts