ฮาโกเน่ยุโมโตะ → ซึทาญ่า

ออกเดินทางเวลา
17:03 01/25, 2022
cancel
 1. 1
  17:33 - 23:02
  5h 29min JPY 12,520 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:33
  17:51
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:02
  20:06
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:17
  22:49
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  東口
  22:49
  23:02
 2. 2
  17:54 - 23:30
  5h 36min JPY 11,990 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:54
  18:10
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:35
  20:37
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  太閤通口
  20:37
  20:45
  สถานีนาโกย่า
  名古屋駅〔新幹線口〕
  ป้ายรถบัส
  20:45
  23:20
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  23:20
  23:30
 3. 3
  17:13 - 23:30
  6h 17min JPY 11,990 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:13
  17:32
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:02
  20:06
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  太閤通口
  20:06
  20:14
  สถานีนาโกย่า
  名古屋駅〔新幹線口〕
  ป้ายรถบัส
  20:45
  23:20
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  23:20
  23:30
 4. 4
  17:13 - 23:30
  6h 17min JPY 11,990 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:13
  17:32
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:40
  18:03
  อะตามิ
  熱海
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:40
  20:01
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  太閤通口
  20:01
  20:09
  สถานีนาโกย่า
  名古屋駅〔新幹線口〕
  ป้ายรถบัส
  20:45
  23:20
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  23:20
  23:30
 5. 5
  17:03 - 21:30
  4h 27min JPY 113,820
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  17:03
  21:30
zoom bar parts