ฮาโกเน่ยุโมโตะ → ศาลเจ้ามูซาชิมิตาเกะ

ออกเดินทางเวลา
20:07 09/16, 2021
cancel
 1. 1
  20:14 - 00:53
  4h 39min JPY 4,720 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:14
  20:29
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:39
  21:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:22
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  22:39
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:41
  22:57
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  22:57
  00:53
 2. 2
  20:32 - 01:45
  5h 13min JPY 1,880 IC JPY 1,867 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:32
  20:47
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:00
  22:08
  โนโบริโต
  登戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:16
  22:43
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:59
  23:49
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  23:49
  01:45
 3. 3
  20:14 - 01:45
  5h 31min JPY 2,160 IC JPY 2,146 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:14
  20:29
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:32
  21:59
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:08
  22:52
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:59
  23:49
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  23:49
  01:45
 4. 4
  20:14 - 01:45
  5h 31min JPY 2,010 IC JPY 2,014 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:14
  20:29
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:41
  21:40
  คาวาซากิ
  川崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:45
  22:43
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:59
  23:49
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  23:49
  01:45
 5. 5
  20:07 - 21:36
  1h 29min JPY 37,860
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  20:07
  21:36
zoom bar parts