ฮาโกเน่ยุโมโตะ → AKIZU NO GARTEN

ออกเดินทางเวลา
13:37 11/24, 2020
cancel
 1. 1
  14:15 - 20:02
  5h 47min JPY 37,030 IC JPY 37,022 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:15
  14:33
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:45
  15:11
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:23
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สนามบินฮาเนดะได3เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第3ターミナル(京急)
  สถานี
  15:37
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  15:37
  15:39
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:35
  17:50
  สนามบินนันกิชิระฮามะ
  南紀白浜空港
  สนามบิน
  17:55
  17:58
  南紀白浜空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  18:04
  18:32
  สถานีชิระฮามะ
  白浜駅
  ป้ายรถบัส
  18:32
  18:38
  ชิระฮามะ
  白浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:57
  19:11
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  19:11
  20:02
 2. 2
  14:15 - 20:02
  5h 47min JPY 35,940 IC JPY 35,934 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:15
  14:33
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:48
  15:25
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:34
  15:44
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:50
  16:00
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  16:00
  16:02
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:35
  17:50
  สนามบินนันกิชิระฮามะ
  南紀白浜空港
  สนามบิน
  17:55
  17:58
  南紀白浜空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  18:04
  18:32
  สถานีชิระฮามะ
  白浜駅
  ป้ายรถบัส
  18:32
  18:38
  ชิระฮามะ
  白浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:57
  19:11
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  19:11
  20:02
 3. 3
  13:56 - 20:02
  6h 6min JPY 34,990 IC JPY 34,984 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:56
  14:13
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:35
  15:21
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:28
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  15:55
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  15:55
  15:57
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:35
  17:50
  สนามบินนันกิชิระฮามะ
  南紀白浜空港
  สนามบิน
  17:55
  17:58
  南紀白浜空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  18:04
  18:32
  สถานีชิระฮามะ
  白浜駅
  ป้ายรถบัส
  18:32
  18:38
  ชิระฮามะ
  白浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:57
  19:11
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  19:11
  20:02
 4. 4
  14:15 - 21:34
  7h 19min JPY 15,280 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:15
  14:33
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:48
  15:11
  อะตามิ
  熱海
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:18
  15:31
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:46
  17:37
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:47
  20:43
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  20:43
  21:34
 5. 5
  13:37 - 20:38
  7h 1min JPY 220,740
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  13:37
  20:38
zoom bar parts