ฮาคาตะ → วาคายามะ

ออกเดินทางเวลา
12:15 04/19, 2021
cancel
 1. 1
  12:39 - 16:16
  3h 37min JPY 15,790 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:39
  15:07
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  16:16
 2. 2
  12:15 - 16:16
  4h 1min JPY 15,790 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:15
  14:43
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  16:16
 3. 3
  12:15 - 16:38
  4h 23min JPY 15,900 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:15
  14:43
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:56
  15:18
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:25
  16:38
 4. 4
  13:57 - 18:07
  4h 10min JPY 26,380 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:57
  14:02
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:35
  15:45
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  15:50
  15:56
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  16:20
  16:50
  อาเบโนบาชิ
  あべの橋
  ป้ายรถบัส
  16:50
  16:58
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  17:07
  18:07
 5. 5
  12:15 - 20:26
  8h 11min JPY 192,460
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  12:15
  20:26
zoom bar parts