ฮาคาตะ → อาคารหลักพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ

ออกเดินทางเวลา
13:45 09/28, 2021
cancel
 1. 1
  14:04 - 20:19
  6h 15min JPY 69,910 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:04
  14:10
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:45
  16:05
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:00
  18:40
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:54
  20:11
  มินามิโอะทะรุ
  南小樽
  สถานี
  20:11
  20:19
 2. 2
  14:27 - 21:23
  6h 56min JPY 57,170 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:27
  14:32
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:10
  16:50
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:50
  19:20
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:42
  20:19
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:32
  21:15
  มินามิโอะทะรุ
  南小樽
  สถานี
  21:15
  21:23
 3. 3
  14:42 - 21:34
  6h 52min JPY 80,560 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:42
  14:47
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:20
  17:05
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:00
  19:35
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:54
  20:32
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:44
  21:26
  มินามิโอะทะรุ
  南小樽
  สถานี
  21:26
  21:34
 4. 4
  15:42 - 21:55
  6h 13min JPY 80,660 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:42
  15:47
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:25
  18:15
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:35
  19:50
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:19
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  21:47
  มินามิโอะทะรุ
  南小樽
  สถานี
  21:47
  21:55
 5. 5
  13:45 - 18:50
  29h 5min JPY 529,810
  cancel cancel
zoom bar parts