ฮาคาตะ → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
08:56 12/04, 2020
cancel
 1. 1
  09:15 - 12:37
  3h 22min JPY 15,400 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:15
  11:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:15
  12:24
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  12:24
  12:37
 2. 2
  09:10 - 12:37
  3h 27min JPY 14,970 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:10
  11:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:50
  12:24
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  12:24
  12:37
 3. 3
  09:15 - 12:42
  3h 27min JPY 15,570 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:15
  11:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:11
  12:22
  โอสึเกียว
  大津京
  สถานี
  12:22
  12:27
  เคย์ฮันโอสึเกียว
  京阪大津京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:30
  12:35
  บิวะโคฮามะโอสึ
  びわ湖浜大津
  สถานี
  12:35
  12:42
 4. 4
  09:39 - 12:59
  3h 20min JPY 15,400 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:39
  12:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:37
  12:46
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  12:46
  12:59
 5. 5
  08:56 - 16:28
  7h 32min JPY 178,270
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  08:56
  16:28
zoom bar parts