ฮาคาตะ → AKIZU NO GARTEN

ออกเดินทางเวลา
14:41 11/30, 2020
cancel
 1. 1
  15:39 - 21:34
  5h 55min JPY 16,840 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:39
  18:07
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:15
  20:43
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  20:43
  21:34
 2. 2
  15:27 - 21:34
  6h 7min JPY 30,140 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:27
  15:32
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:05
  17:10
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  17:15
  17:21
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  10番のりば
  17:35
  18:05
  นัมบะ (รถบัส)
  なんば(空港連絡バス)
  ป้ายรถบัส
  18:05
  18:13
  นันบะ (โอซาก้าเมโทร)
  なんば〔Osaka Metro〕
  สถานี
  7番口
  timetable ตารางเวลา
  18:15
  18:21
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:35
  20:43
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  20:43
  21:34
 3. 3
  15:02 - 21:34
  6h 32min JPY 16,840 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:02
  17:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:15
  20:43
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  20:43
  21:34
 4. 4
  14:54 - 22:07
  7h 13min JPY 17,670 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:54
  17:22
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:33
  17:56
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:07
  19:10
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:30
  21:16
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  21:16
  22:07
 5. 5
  14:41 - 00:18
  9h 37min JPY 216,050
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  14:41
  00:18
zoom bar parts