ฮาคาตะ → สถานีริมทาง คิระเมสเซมุโระโตะ

ออกเดินทางเวลา
19:46 07/24, 2021
cancel
 1. 1
  20:01 - 10:18
  14h 17min JPY 17,690 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:01
  21:43
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:00
  22:43
  ทาโดสึ
  多度津
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:29
  08:09
  โกเม็น
  後免
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:47
  09:42
  นาฮาริ
  奈半利
  สถานี
  09:42
  09:44
  สถานีนาฮาริ
  奈半利駅
  ป้ายรถบัส
  09:52
  10:18
  คิระเมสเสะมุโรโตะ
  キラメッセ室戸
  ป้ายรถบัส
  10:18
  10:18
 2. 2
  20:01 - 10:18
  14h 17min JPY 17,820 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:01
  21:43
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:00
  22:43
  ทาโดสึ
  多度津
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:29
  08:09
  โกเม็น
  後免
  สถานี
  正面出入口
  08:09
  08:20
  โกเม็น-นีชิมาจิ
  後免西町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:33
  08:37
  โกเม็น-มาจิ
  ごめん町
  สถานี
  08:37
  08:44
  โกเม็นมาจิ
  後免町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:49
  09:42
  นาฮาริ
  奈半利
  สถานี
  09:42
  09:44
  สถานีนาฮาริ
  奈半利駅
  ป้ายรถบัส
  09:52
  10:18
  คิระเมสเสะมุโรโตะ
  キラメッセ室戸
  ป้ายรถบัส
  10:18
  10:18
 3. 3
  21:49 - 11:28
  13h 39min JPY 15,000 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  西4口
  21:49
  21:55
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  3F35番のりば
  21:55
  06:50
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  06:50
  06:59
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  07:08
  09:31
  โกเม็น
  後免
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:43
  10:50
  นาฮาริ
  奈半利
  สถานี
  10:50
  10:52
  สถานีนาฮาริ
  奈半利駅
  ป้ายรถบัส
  11:02
  11:28
  คิระเมสเสะมุโรโตะ
  キラメッセ室戸
  ป้ายรถบัส
  11:28
  11:28
 4. 4
  21:39 - 11:28
  13h 49min JPY 15,270 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:39
  23:14
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  小倉城口
  23:14
  23:20
  สถานีโคกุระ
  小倉駅前〔コレット前〕
  ป้ายรถบัส
  23:35
  06:50
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  06:50
  06:59
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  07:08
  09:31
  โกเม็น
  後免
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:43
  10:50
  นาฮาริ
  奈半利
  สถานี
  10:50
  10:52
  สถานีนาฮาริ
  奈半利駅
  ป้ายรถบัส
  11:02
  11:28
  คิระเมสเสะมุโรโตะ
  キラメッセ室戸
  ป้ายรถบัส
  11:28
  11:28
 5. 5
  19:46 - 03:35
  7h 49min JPY 174,570
  cancel cancel
zoom bar parts