นิกโก → โอมิอิโกอิโนะฮิโรบะ

ออกเดินทางเวลา
08:51 01/23, 2022
cancel
 1. 1
  09:38 - 15:27
  5h 49min JPY 17,300 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นิกโก
  日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:38
  10:20
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:35
  11:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:33
  13:47
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:01
  14:25
  คิโนะโมโตะ
  木ノ本
  สถานี
  東口
  14:25
  14:27
  สถานีคิโนะโมโตะ
  木ノ本駅
  ป้ายรถบัส
  14:31
  14:46
  กะวาอิ[กะเนฮะระเซ็น]
  川合[金居原線]
  ป้ายรถบัส
  14:46
  15:27
 2. 2
  10:29 - 16:52
  6h 23min JPY 16,920 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นิกโก
  日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:29
  11:10
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:35
  12:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:33
  14:47
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:01
  15:25
  คิโนะโมโตะ
  木ノ本
  สถานี
  東口
  15:25
  16:52
 3. 3
  09:38 - 17:59
  8h 21min JPY 14,350 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  นิกโก
  日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:38
  10:20
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:45
  12:36
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:09
  14:45
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:00
  16:09
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:27
  16:36
  นากะฮามะ
  長浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:39
  16:54
  คิโนะโมโตะ
  木ノ本
  สถานี
  東口
  16:54
  16:56
  สถานีคิโนะโมโตะ
  木ノ本駅
  ป้ายรถบัส
  17:02
  17:18
  กะวาอิ[กะเนฮะระเซ็น]
  川合[金居原線]
  ป้ายรถบัส
  17:18
  17:59
 4. 4
  09:12 - 17:59
  8h 47min JPY 14,130 IC JPY 14,125 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  นิกโก
  日光
  สถานี
  09:12
  09:20
  โทบุนิกโก
  東武日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:23
  10:21
  ชินโทจิกิ
  新栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  11:10
  คุริฮาชิ
  栗橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:33
  12:36
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:51
  14:31
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:00
  16:09
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:27
  16:36
  นากะฮามะ
  長浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:39
  16:54
  คิโนะโมโตะ
  木ノ本
  สถานี
  東口
  16:54
  16:56
  สถานีคิโนะโมโตะ
  木ノ本駅
  ป้ายรถบัส
  17:02
  17:18
  กะวาอิ[กะเนฮะระเซ็น]
  川合[金居原線]
  ป้ายรถบัส
  17:18
  17:59
 5. 5
  08:51 - 15:26
  6h 35min JPY 183,960
  cancel cancel
  นิกโก
  日光
  08:51
  15:26
zoom bar parts