สนามบินนะฮะ → จุดพักรถ สวนโอลีฟโชโดชิมะ

ออกเดินทางเวลา
21:40 09/18, 2021
cancel
 1. 1
  07:20 - 14:27
  7h 7min JPY 45,840 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:20
  09:00
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:21
  09:26
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:39
  11:22
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:42
  12:36
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  สถานี
  正面口
  12:36
  12:49
  ท่าเรือทากามัตสึ (เส้นทาง)
  高松港〔航路〕
  ท่าเรือ
  13:00
  13:35
  เจียวโดะชิมะ ท่าเรือโทโนะเจียว <โคโซะกุเซ็นโนะริบะ>
  小豆島土庄港<高速船のりば>
  ท่าเรือ
  13:37
  13:40
  ท่าเรือโทโนเจียว
  土庄港
  ป้ายรถบัส
  13:50
  14:25
  ซันโอลีฟ
  サン・オリーブ
  ป้ายรถบัส
  14:25
  14:27
 2. 2
  07:20 - 14:27
  7h 7min JPY 46,010 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:20
  09:00
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:21
  09:26
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:39
  11:22
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:42
  12:36
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  สถานี
  正面口
  12:36
  12:41
  สถานีทากามัตสึ
  高松駅(香川県)
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  12:45
  12:48
  ทากามัตสึชิกโก
  高松築港(バス)
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  12:48
  12:53
  ท่าเรือทากามัตสึ (เส้นทาง)
  高松港〔航路〕
  ท่าเรือ
  13:00
  13:35
  เจียวโดะชิมะ ท่าเรือโทโนะเจียว <โคโซะกุเซ็นโนะริบะ>
  小豆島土庄港<高速船のりば>
  ท่าเรือ
  13:37
  13:40
  ท่าเรือโทโนเจียว
  土庄港
  ป้ายรถบัส
  13:50
  14:25
  ซันโอลีฟ
  サン・オリーブ
  ป้ายรถบัส
  14:25
  14:27
 3. 3
  07:05 - 14:27
  7h 22min JPY 45,840 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:05
  08:45
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:07
  09:13
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:39
  11:22
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:42
  12:36
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  สถานี
  正面口
  12:36
  12:49
  ท่าเรือทากามัตสึ (เส้นทาง)
  高松港〔航路〕
  ท่าเรือ
  13:00
  13:35
  เจียวโดะชิมะ ท่าเรือโทโนะเจียว <โคโซะกุเซ็นโนะริบะ>
  小豆島土庄港<高速船のりば>
  ท่าเรือ
  13:37
  13:40
  ท่าเรือโทโนเจียว
  土庄港
  ป้ายรถบัส
  13:50
  14:25
  ซันโอลีฟ
  サン・オリーブ
  ป้ายรถบัส
  14:25
  14:27
 4. 4
  08:00 - 16:12
  8h 12min JPY 81,150 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:00
  10:25
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:25
  12:45
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  สนามบิน
  12:50
  12:52
  ทาคามัตสึกูโก
  高松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  13:00
  13:40
  ทากามัตสึชิกโก
  高松築港(バス)
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  13:40
  13:45
  ท่าเรือทากามัตสึ (เส้นทาง)
  高松港〔航路〕
  ท่าเรือ
  14:20
  14:55
  เจียวโดะชิมะ ท่าเรือโทโนะเจียว <โคโซะกุเซ็นโนะริบะ>
  小豆島土庄港<高速船のりば>
  ท่าเรือ
  14:57
  15:00
  ท่าเรือโทโนเจียว
  土庄港
  ป้ายรถบัส
  15:35
  16:03
  โอลีฟโคเอ็นงุจิ
  オリーブ公園口
  ป้ายรถบัส
  16:03
  16:12
 5. 5
  21:40 - 12:08
  38h 28min JPY 308,410
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  21:40
  12:08
zoom bar parts