นาระ → นาโอะเอ็ตสึ

ออกเดินทางเวลา
11:21 12/03, 2020
cancel
 1. 1
  11:53 - 17:40
  5h 47min JPY 11,620 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:53
  12:42
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  15:26
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:09
  17:12
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:27
  17:40
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  17:40
  17:40
 2. 2
  11:30 - 17:49
  6h 19min JPY 12,230 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:30
  12:22
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:42
  15:26
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:09
  16:59
  อิโตะอิกาว่า
  糸魚川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:08
  17:49
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  17:49
  17:49
 3. 3
  11:23 - 17:49
  6h 26min JPY 11,070 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:23
  12:12
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:45
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิชิโอสึ
  近江塩津
  สถานี
  14:15
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:25
  15:47
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:09
  16:59
  อิโตะอิกาว่า
  糸魚川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:08
  17:49
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  17:49
  17:49
 4. 4
  12:53 - 18:33
  5h 40min JPY 11,350 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:53
  13:42
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  16:30
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:50
  17:39
  อิโตะอิกาว่า
  糸魚川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:50
  18:33
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  18:33
  18:33
 5. 5
  11:21 - 16:59
  5h 38min JPY 172,930
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  11:21
  16:59
zoom bar parts