นาระ → สถานที่พักผ่อนโรคุริงะฮาระ แห่งอาซามะ

ออกเดินทางเวลา
16:40 05/11, 2021
cancel
 1. 1
  16:40 - 01:21
  8h 41min JPY 18,690 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  東口
  16:40
  16:56
  คินเท็ตสึนาระ
  近鉄奈良
  สถานี
  7番口
  timetable ตารางเวลา
  17:00
  17:35
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:48
  20:03
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:12
  21:19
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:27
  21:31
  นาคาคารุอิซาวะ
  中軽井沢
  สถานี
  北口
  21:31
  01:21
 2. 2
  16:53 - 01:51
  8h 58min JPY 18,380 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:53
  17:44
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:01
  20:15
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:36
  21:46
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:57
  22:01
  นาคาคารุอิซาวะ
  中軽井沢
  สถานี
  北口
  22:01
  01:51
 3. 3
  16:40 - 01:51
  9h 11min JPY 18,380 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:40
  17:58
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:13
  20:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:36
  21:46
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:57
  22:01
  นาคาคารุอิซาวะ
  中軽井沢
  สถานี
  北口
  22:01
  01:51
 4. 4
  16:40 - 02:48
  10h 8min JPY 12,360 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  東口
  16:40
  16:56
  คินเท็ตสึนาระ
  近鉄奈良
  สถานี
  7番口
  timetable ตารางเวลา
  17:00
  17:35
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:48
  18:22
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:40
  21:26
  ชิโนะโนะอิ
  篠ノ井
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:48
  22:58
  นาคาคารุอิซาวะ
  中軽井沢
  สถานี
  北口
  22:58
  02:48
 5. 5
  16:40 - 22:38
  5h 58min JPY 156,990
  cancel cancel
zoom bar parts