โทคุชิมะ → โกกุรากุ กะหรื่

ออกเดินทางเวลา
12:27 09/25, 2021
cancel
 1. 1
  12:55 - 18:37
  5h 42min JPY 17,820 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  12:55
  13:00
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  13:00
  14:58
  สถานีชินโคเบะ
  新神戸駅
  ป้ายรถบัส
  14:58
  15:07
  ชินโคเบะ
  新神戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:10
  17:34
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:39
  17:47
  ฮิกาชิคานากาว่า
  東神奈川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:51
  17:54
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:59
  18:25
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  西口
  18:25
  18:37
 2. 2
  12:55 - 18:44
  5h 49min JPY 18,000 IC JPY 17,998 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  12:55
  13:00
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  13:00
  14:58
  สถานีชินโคเบะ
  新神戸駅
  ป้ายรถบัส
  14:58
  15:07
  ชินโคเบะ
  新神戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:10
  17:34
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:39
  17:47
  ฮิกาชิคานากาว่า
  東神奈川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:51
  17:54
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:59
  18:25
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  東口
  18:25
  18:29
  คามาคุระสถานีทางออกทิศตะวันออก
  鎌倉駅東口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  18:39
  18:43
  笹目(神奈川県)
  ป้ายรถบัส
  18:43
  18:44
 3. 3
  12:55 - 18:55
  6h 0min JPY 18,000 IC JPY 17,998 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  12:55
  13:00
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  13:00
  14:58
  สถานีชินโคเบะ
  新神戸駅
  ป้ายรถบัส
  14:58
  15:07
  ชินโคเบะ
  新神戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:10
  17:34
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:49
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮิกาชิคานากาว่า
  東神奈川
  สถานี
  18:02
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:09
  18:37
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  東口
  18:37
  18:41
  สถานีคะมาคุระ
  鎌倉駅
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  18:50
  18:54
  笹目(神奈川県)
  ป้ายรถบัส
  18:54
  18:55
 4. 4
  13:25 - 20:01
  6h 36min JPY 16,650 IC JPY 16,647 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  13:25
  13:30
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  13:30
  14:51
  โกโซกุไมโกะ
  高速舞子
  ป้ายรถบัส
  14:51
  15:02
  ไมโค
  舞子
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  15:03
  15:57
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:18
  18:38
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:50
  19:26
  ฟุจิซาวะ
  藤沢
  สถานี
  南口
  19:26
  19:30
  ฟุจิซาวะสถานีทางออกทิศใต้
  藤沢駅南口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  19:42
  20:01
  笹目(神奈川県)
  ป้ายรถบัส
  20:01
  20:01
 5. 5
  12:27 - 20:04
  7h 37min JPY 176,780
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  12:27
  20:04
zoom bar parts