โทคุชิมะ → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
12:18 11/27, 2020
cancel
 1. 1
  12:25 - 15:37
  3h 12min JPY 6,840 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  12:25
  12:30
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:30
  13:51
  โกโซกุไมโกะ
  高速舞子
  ป้ายรถบัส
  13:51
  14:02
  ไมโค
  舞子
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  14:04
  14:13
  นิชิอากาชิ
  西明石
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:24
  15:02
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  15:24
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  15:24
  15:37
 2. 2
  12:25 - 15:52
  3h 27min JPY 5,080 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  12:25
  12:30
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:30
  13:51
  โกโซกุไมโกะ
  高速舞子
  ป้ายรถบัส
  13:51
  14:02
  ไมโค
  舞子
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  14:10
  14:33
  สันโนมิยะ (JR)
  三ノ宮(JR)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:37
  15:39
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  15:39
  15:52
 3. 3
  12:25 - 15:59
  3h 34min JPY 5,080 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  12:25
  12:30
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:30
  13:51
  โกโซกุไมโกะ
  高速舞子
  ป้ายรถบัส
  13:51
  14:02
  ไมโค
  舞子
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  14:03
  15:46
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  15:46
  15:59
 4. 4
  12:25 - 16:01
  3h 36min JPY 5,290 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  12:25
  12:30
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:30
  13:51
  โกโซกุไมโกะ
  高速舞子
  ป้ายรถบัส
  13:51
  14:02
  ไมโค
  舞子
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  14:03
  15:46
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  15:46
  15:48
  โอสึสถานี(ชิกะ)
  大津駅(滋賀県)
  ป้ายรถบัส
  15:53
  15:56
  ฮามะโจ(ชิกะ)
  浜町(滋賀県)
  ป้ายรถบัส
  15:56
  16:01
 5. 5
  12:18 - 14:58
  2h 40min JPY 62,060
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  12:18
  14:58
zoom bar parts