โตเกียว → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

ออกเดินทางเวลา
17:47 11/27, 2020
cancel
 1. 1
  18:08 - 23:37
  5h 29min JPY 3,890 IC JPY 3,890 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:08
  18:23
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:30
  20:16
  ริวโอ
  竜王
  สถานี
  北口
  20:16
  23:37
 2. 2
  18:03 - 23:37
  5h 34min JPY 4,090 IC JPY 4,089 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:03
  18:22
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:30
  20:16
  ริวโอ
  竜王
  สถานี
  北口
  20:16
  23:37
 3. 3
  18:03 - 23:37
  5h 34min JPY 3,890 IC JPY 3,890 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:03
  18:55
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:57
  20:16
  ริวโอ
  竜王
  สถานี
  北口
  20:16
  23:37
 4. 4
  17:52 - 00:18
  6h 26min JPY 2,310 IC JPY 2,310 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:52
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  高尾(東京都)
  สถานี
  19:46
  โอชุกิ
  大月
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:53
  20:57
  ริวโอ
  竜王
  สถานี
  北口
  20:57
  00:18
 5. 5
  17:47 - 20:01
  2h 14min JPY 55,990
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  17:47
  20:01
zoom bar parts