โตเกียว → จุดพักรถ สวนโอลีฟโชโดชิมะ

ออกเดินทางเวลา
12:38 09/26, 2021
cancel
 1. 1
  12:51 - 17:57
  5h 6min JPY 36,010 IC JPY 35,999 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:51
  12:55
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:00
  13:18
  สนามบินฮาเนดะได2เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第2ターミナル(モノレール)
  สถานี
  13:18
  13:20
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:55
  15:10
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  สนามบิน
  15:15
  15:17
  ทาคามัตสึกูโก
  高松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  15:25
  16:05
  ทากามัตสึชิกโก
  高松築港(バス)
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  16:05
  16:10
  ท่าเรือทากามัตสึ (เส้นทาง)
  高松港〔航路〕
  ท่าเรือ
  16:30
  17:05
  เจียวโดะชิมะ ท่าเรือโทโนะเจียว <โคโซะกุเซ็นโนะริบะ>
  小豆島土庄港<高速船のりば>
  ท่าเรือ
  17:07
  17:10
  ท่าเรือโทโนเจียว
  土庄港
  ป้ายรถบัส
  17:20
  17:48
  โอลีฟโคเอ็นงุจิ
  オリーブ公園口
  ป้ายรถบัส
  17:48
  17:57
 2. 2
  12:46 - 17:57
  5h 11min JPY 35,820 IC JPY 35,810 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:46
  12:56
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:03
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  13:18
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  13:18
  13:20
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:55
  15:10
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  สนามบิน
  15:15
  15:17
  ทาคามัตสึกูโก
  高松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  15:25
  16:05
  ทากามัตสึชิกโก
  高松築港(バス)
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  16:05
  16:10
  ท่าเรือทากามัตสึ (เส้นทาง)
  高松港〔航路〕
  ท่าเรือ
  16:30
  17:05
  เจียวโดะชิมะ ท่าเรือโทโนะเจียว <โคโซะกุเซ็นโนะริบะ>
  小豆島土庄港<高速船のりば>
  ท่าเรือ
  17:07
  17:10
  ท่าเรือโทโนเจียว
  土庄港
  ป้ายรถบัส
  17:20
  17:48
  โอลีฟโคเอ็นงุจิ
  オリーブ公園口
  ป้ายรถบัส
  17:48
  17:57
 3. 3
  12:46 - 17:57
  5h 11min JPY 35,830 IC JPY 35,820 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:46
  12:56
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:03
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  13:18
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  13:18
  13:20
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:55
  15:10
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  สนามบิน
  15:15
  15:17
  ทาคามัตสึกูโก
  高松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  15:26
  16:19
  ทากามัตสึชิกโก
  高松築港(バス)
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  16:19
  16:24
  ท่าเรือทากามัตสึ (เส้นทาง)
  高松港〔航路〕
  ท่าเรือ
  16:30
  17:05
  เจียวโดะชิมะ ท่าเรือโทโนะเจียว <โคโซะกุเซ็นโนะริบะ>
  小豆島土庄港<高速船のりば>
  ท่าเรือ
  17:07
  17:10
  ท่าเรือโทโนเจียว
  土庄港
  ป้ายรถบัส
  17:20
  17:48
  โอลีฟโคเอ็นงุจิ
  オリーブ公園口
  ป้ายรถบัส
  17:48
  17:57
 4. 4
  12:44 - 17:57
  5h 13min JPY 35,830 IC JPY 35,820 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:44
  12:57
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:03
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  13:18
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  13:18
  13:20
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:55
  15:10
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  สนามบิน
  15:15
  15:17
  ทาคามัตสึกูโก
  高松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  15:26
  16:19
  ทากามัตสึชิกโก
  高松築港(バス)
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  16:19
  16:24
  ท่าเรือทากามัตสึ (เส้นทาง)
  高松港〔航路〕
  ท่าเรือ
  16:30
  17:05
  เจียวโดะชิมะ ท่าเรือโทโนะเจียว <โคโซะกุเซ็นโนะริบะ>
  小豆島土庄港<高速船のりば>
  ท่าเรือ
  17:07
  17:10
  ท่าเรือโทโนเจียว
  土庄港
  ป้ายรถบัส
  17:20
  17:48
  โอลีฟโคเอ็นงุจิ
  オリーブ公園口
  ป้ายรถบัส
  17:48
  17:57
 5. 5
  12:38 - 21:15
  8h 37min JPY 242,180
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  12:38
  21:15
zoom bar parts