นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ) → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

ออกเดินทางเวลา
08:18 01/28, 2021
cancel
 1. 1
  08:27 - 11:41
  3h 14min JPY 5,150 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:27
  10:24
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:32
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เกย์เซ็น (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  桂川(福岡県)
  สถานี
  11:11
  อิอิซูกะ
  飯塚
  สถานี
  11:11
  11:41
 2. 2
  08:27 - 11:42
  3h 15min JPY 5,420 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:27
  10:24
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:36
  10:39
  นากาสุคาวะบาตะ
  中洲川端
  สถานี
  3番口
  10:39
  10:46
  นาคาสุ
  中洲(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  10:52
  11:38
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  11:38
  11:42
 3. 3
  08:27 - 11:42
  3h 15min JPY 5,310 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:27
  10:24
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  博多口
  10:24
  10:30
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  1F3番のりば
  10:35
  10:45
  คุราโมโต (เซววะโดริ)
  蔵本〔昭和通〕
  ป้ายรถบัส
  10:45
  10:48
  คุราโมโต (เซววะโดริ)
  蔵本〔昭和通〕
  ป้ายรถบัส
  10:54
  11:38
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  11:38
  11:42
 4. 4
  08:47 - 12:10
  3h 23min JPY 5,370 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:47
  10:52
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เกย์เซ็น (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  桂川(福岡県)
  สถานี
  11:44
  ชินอิอิซูกะ
  新飯塚
  สถานี
  西口
  11:44
  11:48
  สถานีชินอิอิซูกะ
  新飯塚駅
  ป้ายรถบัส
  11:55
  12:06
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  12:06
  12:10
 5. 5
  08:18 - 10:31
  2h 13min JPY 42,030
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  08:18
  10:31
zoom bar parts