อิเคะบุคุโระ → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

ออกเดินทางเวลา
01:00 12/02, 2020
cancel
 1. 1
  07:18 - 10:19
  3h 1min JPY 4,040 IC JPY 4,040 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:18
  07:23
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:30
  09:08
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  09:08
  09:13
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  09:30
  10:15
  昇仙峡滝上
  ป้ายรถบัส
  10:15
  10:19
 2. 2
  06:52 - 10:19
  3h 27min JPY 2,510 IC JPY 2,507 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:52
  06:58
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  06:58
  07:03
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  07:05
  09:15
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  09:15
  09:19
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  09:30
  10:15
  昇仙峡滝上
  ป้ายรถบัส
  10:15
  10:19
 3. 3
  06:50 - 10:19
  3h 29min JPY 2,510 IC JPY 2,507 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:50
  07:00
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  07:00
  07:05
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  07:05
  09:15
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  09:15
  09:19
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  09:30
  10:15
  昇仙峡滝上
  ป้ายรถบัส
  10:15
  10:19
 4. 4
  06:35 - 10:19
  3h 44min JPY 2,460 IC JPY 2,460 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:35
  06:45
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:48
  07:31
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  高尾(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:42
  09:21
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  09:21
  09:26
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  09:30
  10:15
  昇仙峡滝上
  ป้ายรถบัส
  10:15
  10:19
 5. 5
  01:00 - 03:06
  2h 6min JPY 61,270
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  01:00
  03:06
zoom bar parts